پیام مدیر
پیام مدیر سایت : به وب سایت شرکت ما خوش آمدید مقدمتان گلباران
مشاهده نویسنده

amin

آگهی مناقصه شماره ۴ /۹۸ عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱ عملیات احداث حوضچه فیلتراسیون مزارع شرکت

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات احداث حوضچه فیلتراسیون مزارع شرکت خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲ عملیات اجرای فنداسیون بتنی و ستون ها و سقف های مربوطه

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی شامل اجرای فنداسیون-  ستون ها –

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۳ احداث حصار فلزی تابلو برق های مزارع شرکت

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد احداث حصار فلزی تابلو برق های مزارع شرکت را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت

۲۷ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۳ برداشت محصولات کشاورزی

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد حدود ۲۸۰۰ هکتار از مزارع محصولات کشاورزی خود را برداشت نماید.. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت

۰۶ اسفند، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۲ احداث ساختمان ایستگاه گاز

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز به ابعاد ۱۰×۸/۱۳ به شرح نقشه و مشخصات فنی درج شده

۰۶ بهمن، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۱ عملیات آبیاری تحت فشار

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات آبیاری تحت فشار  مزارع خود را در سطح ۶۳۰ هکتار از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

۰۳ بهمن، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مزایده شماره ۹۷/۴ فروش ۵۱ راس گاو ماده

این شرکت درنظر دارد تعداد ۵۱ راس گاو ماده  را از طریق مزایده بفروش برساند  . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده

۲۶ آذر، ۱۳۹۷ مزایدات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۰ عملیات فنس کشی

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات فنس کشی  مزارع خود را به طول ۵۰۰۰ متر از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا

۲۵ آذر، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۷ عملیات کشت گندم با دستگاه کمبینات و کشت مستقیم

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات کشت گندم با دستگاه کمبینات و کشت مستقیم در سطح ۲۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه

۳۰ مهر، ۱۳۹۷ مناقصات
برگشت به بالا