پیام مدیر
پیام مدیر سایت : به وب سایت شرکت ما خوش آمدید مقدمتان گلباران
مشاهده آرشیو ماهانه فروردین ۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۴ /۹۸ عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱ عملیات احداث حوضچه فیلتراسیون مزارع شرکت

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات احداث حوضچه فیلتراسیون مزارع شرکت خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲ عملیات اجرای فنداسیون بتنی و ستون ها و سقف های مربوطه

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی شامل اجرای فنداسیون-  ستون ها –

۲۸ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۳ احداث حصار فلزی تابلو برق های مزارع شرکت

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد احداث حصار فلزی تابلو برق های مزارع شرکت را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت

۲۷ فروردین، ۱۳۹۸ مناقصات
برگشت به بالا