پیام مدیر
پیام مدیر سایت : به وب سایت شرکت ما خوش آمدید مقدمتان گلباران
مشاهده آرشیو ماهانه مهر ۱۳۹۷

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۷ عملیات کشت گندم با دستگاه کمبینات و کشت مستقیم

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات کشت گندم با دستگاه کمبینات و کشت مستقیم در سطح ۲۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه

۳۰ مهر، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۸ عملیات برداشت میوه سردرختی

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات برداشت میوه سردرختی باغات مرکبات خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ

۳۰ مهر، ۱۳۹۷ مناقصات

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۶ عملیات احداث ساختمان سردخانه، سالن فرآوری مارچوبه و تاسیسات گاز

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات احداث ساختمان سردخانه، سالن فرآوری مارچوبه و تاسیسات گاز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

۲۳ مهر، ۱۳۹۷ مناقصات
برگشت به بالا