پیام مدیر
پیام مدیر سایت : به وب سایت شرکت ما خوش آمدید مقدمتان گلباران
مشاهده آرشیو ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۷

آگهی مزایده شماره ۹۷/۲ فروش کلش گندم در سطح ۱۰۰۰ هکتار

این شرکت درنظر دارد ۱۰۰۰ هکتار کلش گندم مزارع خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و

۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۷ مزایدات
برگشت به بالا