IMG_9514

کلاس آموزش قرآن و معارف اسلامی،کمک های اولیه و آموزش شنا ویژه فرزندان کارکنان