میانگین برداشت بذرکلزا در ایران بالاتر از اروپا است

۵۰ درصد بذر شبدر کشور در دزفول تولید می‌شود

 

مهندس مخبر دزفولی مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی در نشست خبری دی ماه و در جمع خبرنگاران گفت: کلزا ازجمله گیاهان مقاوم به سرما است که می‌تواند تا منفی دو درجه سانتی‌گراد را تحمل کند. مخبردزفولی افزود: هیولای ۵۰ ، جزو بهترین ارقام پاییزه در حال کشت در دنیا است که در کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا کاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: رقم کلزای فرانسه و آلمان از نوع زمستانه است و میانگین برداشت آن حدود ۷۰۰ کیلوگرم است که در مقایسه با ارقام تولید ایران که رقمی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم است، در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.

۷۱۱۴۲

۵۰ درصد بذر شبدر کشور در دزفول تولید می‌شود

مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی تأکید کرد: شبدر به‌دلیل تأمین علوفه مورد نیاز دام‌های مناطق شمالی کشور در زمستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تا چند سال پیش، بذر مادری آن از کشورهای خارجی تأمین می‌شد.

مخبردزفولی اظهار داشت: با توجه به نیاز کشور و تعدیل مبلغ تهیه این بذر، طی چند سال گذشته این شرکت توانسته در تولید بذر قدم‌های اساسی بردارد و اکنون شبدر ورسینگ را تولید می‌کند. وی همچنین گفت: شرکت همه‌ساله بیش از دوهزار و ۷۰۰ هکتار گندم از انواع دانه‌ای و خوراکی کشت می‌کند که این محصول با تأیید مؤسسه بذر و مراکز تحقیقی و خدماتی در اختیار شرکت خدمات حمایتی و اداره‌های کشاورزی منطقه قرار می‌گیرد.