شرایط مناقصه ۹۴/۱۸ فنس کشی مزارع شرکت حدود ۳۰۰۰ متر:

۱- اجرای عملیات همراه با تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد.

۲- تهیه لوله ۳/۴ اینج و  ۱/۵ اینج سیاه با ضخامت ۲mm

۳- رنگ آمیزی مش و لوله های نصب شده به عهده پیمانکار می باشد.

۴- نصب درپوش روی لوله های ۱/۵ اینج با ورق ۲ میل .

۵-  ایجاد صلیب آهنی در ته پایه های لوله ۱/۵ اینچ به طول ۳۰ سانتیمتر

۶-  تمامی لوله ها و مش‌های  بکارگرفته شده در فنس کشی بایستی رنگ آمیزی آبی مرغوب شوند .

۷- لوله ها باید در شاخه‌های ۲ متری برش داده شوند.

۸- ۵۰ سانت از لوله ها باید جهت استحکام کار در بتن قرار گیرد.

۹- تهیه سیم خاردار  گالوانیزه گرم حداقل ۲mm

۱۰- تهیه مش با چشمه ۱۰×۱۰ با ارتفاع ۱ متر با میله گرد ۶ ساده

۱۱- تهیه ماسه و سیمان و سنگ قلوه از نوع مرغوب به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲- حمل کلیه مصالح در محل اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۳-  ایجاد چاله به ابعاد ( ۵۰ سانتیمتر عمق ۵۰ سانتیمتر عرض و ۵۰ سانتیمتر طول )‌ که پیمانکار موظف است چاله ها را قبل از بتن ریزی پر از آب نماید و بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب  با تست ۲۵۰ انجام شود.

۱۴- استفاده از مواد کیورینگ جهت استحکام بتن الزامی است.

۱۵ – سرکش ها دارای ۳ محل برای نصب سیم خاردار باشند .

۱۶-  احداث پایه ها به صورت خط راست و تراز صورت گیرد .

۱۷-  مش ها درمحل پایه ها درتمام نقاط شبکه با جوش  به محل متصل میگردد .

۱۸- محل نصب و اتصال دو سر هر ورق مش باید حتماً بهم جوش داده شود

۱۹-  پیمانکار متعهد است کلیه مراحل اجرای پیمان را طبق اصول فنی معتبر انجام داده به طوری که مورد تأیید دستگاه نظارت شرکت کار فرما قرار گیرد.

۲۰- پیمانکار  موظف است کلیه مصالح مورد نیاز کار را قبل از مصرف به تأیید دستگاه نظارت برساند.

۲۱- تأمین ابزار و ادوات کار جهت بتن ریزی پایه ها و حصار کشی مش به عهده پیمانکار می باشد.

۲۲- هزینه ایاب و ذهاب کارگران و کسورات قانونی و سایر تسهیلات رفاهی بعهده پیمانکار می باشد. 

۲۳- شرکت کنندگان باید مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده در مناقصه به شماره حساب ۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳  بانک ملی به نام شرکت کشت وصنعت شهید رجایی واریز گردد.

۲۴- نقشه کشی‌ و تعیین نقاط محل بایه های فلزی ۱/۵ اینج بعهده پیمانکار می باشد.

۲۵-  نحوه پرداخت :۳۰ % اول بعد از احداث و تکمیل کارگاه و ۳۰ % دوم براساس پیشرفت کار و تأیید مسئول پروژه و ۳۰ % سوم در پایان کار و تأیید مسئول پروژه و ۱۰ % بابت حسن انجام کار بعد از تأیید مسئول پروژه پرداخت خواهد شد.

۲۶- عملیات فوق الزاماً به یک پیمانکار واگذار می‌شود.

۲۷- هزینه چاپ آگهی روزنامه بعهده برندگان مناقصه می‌باشد.

۲۸- بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ در دفتر هیئت مدیره می‌باشد.

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت