حضور شرکت کشت و صنعت شهید رجایی در نمایشگاه تخصصی کشاورزی دزفول

در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته غرفه شرکت شهید رجایی با استقبال بازدید کنندگان روبرو شد

نمایشگاه تخصصی کشاورزی دزفول

نمایشگاه تخصصی کشاورزی دزفول

نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته با هدف حمایت و نمایش توانمندی های شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، باغداری و ماشین آلات کشاورزی در تاریخ ۱ تا ۴ بهمن ماه ۹۳ با حضور شرکت های فعال در عرصه کشاورزی در اردوگاه شهید قاضی شهرستان دزفول برگزار شد.

در این نمایشگاه که با حضور تولید کنندگان در سطح استان و کشور برگزار شد شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول حضوری فعال داشت و غرفه این نمایشگاه از ساعات ابتدایی نمایشگاه مورد استفبال عموم بازدید کنندگان قرار گرفت.

در این نمایشگاه بیش از ۱۵ نمونه از انواع بذرها و محصولات کشاورزی تولید این شرکت و بیش از ۱۵ نمونه از انواع مرکبات و محصولات باغی و نهال های مرکبات تولید شرکت کشت و صنعت شهید رجایی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت

کشت و صنعت شهید رجایی تولید کننده انواع محصولات کشاورزی و باغبانی

کشت و صنعت شهید رجایی تولید کننده انواع محصولات کشاورزی و باغبانی