Picture 013 - Copy

تاریخچه تأسیس کشت و صنعت های خوزستان
قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها از اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ به منظور اجرای اهدافی همچون: حداکثر استفاده از منابع آب و خاک در اراضی زیر سدها، افزایش تولیدات کشاورزی کشور، کاهش هزینه های تولید، استفاده از تکنیک‌های مدرن کشاورزی و دامپروری، استفاده از صنایع جانبی…. به تصویب رسید. لذا به منظور استفاده کامل از ۱۲۵۰۰۰هکتار اراضی آبخور سد دز ۶۸۰۰۰ هکتار از آن اراضی به شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده شد.

کشت و صنعت ایران شلکات
واحد کشت و صنعت ایران – شلکات بمنظور عمران و آبادی ۵۴۰۰ هکتار از اراضی زیر سد دز در تاریخ ۱۳۴۹/۲۵/۱۲در خوزستان تشکیل گردید. مرکز عملیات شرکت در منطقه بیاتیان واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب شهرستان دزفول قرارگرفت و این شرکت از همان سال فعالیت های خود را آغاز نمود و در اولین گام پس از تسطیح، اراضی مذکور زیرکشت انواع محصولات کشاورزی و باغات مرکبات قرار گرفت.

۵۹

کشت و صنعت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد ازپیروزی انقلاب، شورای انقلاب، قرارداد فی‌مابین رژیم قبلی و سهامداران خارجی را لغو، و عرصه و اعیان کلیه‌ی شرکتهای زیر آبخور سد دز تا تعیین تکلیف نهایی در اختیار وزارت کشاورزی قرار داد. وزارت کشاورزی نیز شرکت های کشت و صنعت را ابتدا جهت اداره به بانک کشاورزی و بعد از یکسال جهت انحلال و تقسیم اراضی آن ها بین واجدین شرایط که مشخصات آنها در آئین نامه اجرایی ذکر شده بود در اختیار هیئت واگذاری زمین شهرستان دزفول قرار داد.
بعد از انحلال سه شرکت کشت و صنعت بین الملل، کشت و صنعت ایران ـ آمریکا و کشت و صنعت گله، وزارت کشاورزی با توجه به نیاز شدید چغندر قند کارخانه قند دزفول و تولید علوفه از طرف دولت تصمیم گرفت که دو شرکت ایران ـ کالیفرنیا و ایران- شلکات تحت نام های واحدهای کشاورزی شهید بهشتی و شهیدرجایی ابقاء و به فعالیت خود ادامه دهند .

۷۷

شرکت کشت وصنعت شهید رجایی
درجلسه ی مورخ ۱۳۷۰/۶/۳۰ مجلس محترم شورای اسلامی دراجرای لایحه ی قانونی مالکیت وبهره برداری از اراضی واقع درآبخورسد دز و الغاء قراردادهای کشت وصنعت مصوب سال ۱۳۵۸، قانون اساسنامه‌ی شرکت کشت وصنعت شهید رجایی (سهامی خاص) باسرمایه  ۲۰۰ میلیون ریال تصویب وطی نامه ریاست محترم جمهور به وزارت اسبق کشاورزی ابلاغ گردیده است.

دراجرای مصوبات مذکورشرکت کشت وصنعت شهید رجایی درتاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۲ در اداره ی ثبت شرکت های شهرستان دزفول به ثبت رسیده است.

شرکت کشت وصنعت شهیدرجایی تاسال ۱۳۸۲به عنوان یک شرکت دولتی و زیر‌مجعوعه ی وزارت جهادکشاورزی (کشاورزی سابق) به فعالیت های خود ادامه داد. از سال ۱۳۸۲و در پی ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی برلزوم واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و خصوصی سازی شرکت های دولتی و دستور مقام معظم رهبری مبنی براجرای این قانون، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی تاسیس وکلیه ی سهام تعدادی ازشرکت های کشت وصنعت ازجمله کشت وصنعت شهیدرجایی،به این شرکت منتقل گردید.

شرکت مادر تخصصی تولید، ضمن انتصاب ونظارت برعملکرد مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مقدمات انجام خصوصی سازی و فروش شرکت ها را فراهم نمود ودر نهایت این شرکت طی نامه شماره ۶۲۷۸/۲/۸۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۹از طریق مزایده به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی ایران واگذار گردید.

۱۱