معاون جهاد کشاورزی دزفول:

دزفول رتبه نخست کشت محصول کلزا در کشور را به خود اختصاص داده است

به نقل از سایت کشت و صنعت شرکت شهید رجایی دزفول:

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول گفت: بیش از ۶ هزار تن کلزا از اراضی تحت کشت این محصول در دزفول برداشت شد.

Picture 013 - Copy

علی کرمی معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار تن از اراضی کشاورزی شهرستان در بخش‌های مختلف شهری و روستایی به کشت کلزا اختصاص یافت.

وی گفت: با عبور بهار از نیمه و شروع فصل برداشت پیش بینی می‌شود بیش از ۶ هزار تن کلزا از اراضی دزفول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول عنوان کرد: تولید محصول کلزا در شهرستان توسط شرکت‌های کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی انجام می‌شود.

وی افزود: دزفول با حجم تولید ۲ تن در هر هکتار از اراضی تحت کشت محصول کلزا رتبه نخست این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

کرمی بیان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته ۳۰ کمباین در برداشت محصول کلزا اراضی کشاورزی دزفول مشارکت خواهند داشت.

وی گفت: با هدف تامین نیاز بازار مصرف، محصول کلزای شهرستان دزفول علاوه بر تامین نیاز‌های واحد‌ها و کارخانه‌های تولید روغن استان به تمام واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر کشور، ارسال می‌شود.

Picture 038 - Copy