•مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران:
تبدیل شرکت کشت و صنعت شهید رجائی دزفول به کانون تولید بذر کشور

•مهندی رئیسی نژاد:شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول توانسته است در تولید بذر ذرت، سبزی و صیفی و کلزا نقش مؤثری ایفا کند و بنا دارد با حمایت تشکل‌های زیرمجموعه و کشاورزان عضو، مبدل به کانون تولید بذر کشور شود.

•شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول کارنامه درخشانی از واگذاری‌های اصل ۴۴ است

 

مهندس رئیسی نژاد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در نشست خبری و در جمع خبرنگاران رسانه ملی در شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول اظهار کرد سود کشت و صنعت شهیدرجائی از ۳۰۰ میلیون به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت/ واگذاری خدمات حمایتی به تعاونی های روستایی

شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی توانسته با افزایش سود سالانه از ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیارد تومان، کارنامه درخشانی از واگذاری‌های اصل ۴۴ به نمایش بگذارد و اکنون خواستار واگذاری شرکت خدمات حمایتی با توجه خاص وزیر جهاد کشاورزی است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی خریداری شد و اکنون ۶۰ درصد سهام آن در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران و ۳۵ درصد آن متعلق به سازمان تعاون روستایی خوزستان و پنج درصد متعلق به سهام کارکنان است.
رئیسی‌نژاد افزود: این شرکت پس از واگذاری توانسته است شرایط را از ضرردهی و تولید پایین به‌گونه‌ای تغییر دهد که سود سالانه از ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیارد تومان در سال تغییر کند.

 

۳۱۱۳۸

شرکت کشت و صنعت شهید رجائی دزفول باید به کانون تولید بذر کشور تبدیل شود

وی خاطرنشان کرد: این شرکت کشت و صنعت توانسته است در تولید بذر ذرت، سبزی و صیفی و کلزا نقش مؤثری ایفا کند و بنا دارد با حمایت تشکل‌های زیرمجموعه و کشاورزان عضو، مبدل به کانون تولید بذر کشور شود.
رئیسی‌نژاد ادامه داد: ۱۰ هزار شغل و فرصت شغلی در این شرکت فراهم است که می‌تواند کانون مؤثری برای ایجاد مشاغل جدید و زدودن بیکاری و جلوگیری از مهاجرت در کشور تلقی شود.
شرکت خدمات حمایتی به اتحادیه مرکزی واگذار شود
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به جهت‌گیری‌های سازمان خصوصی‌سازی و لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: از آنجا که شرکت خدمات حمایتی مشمول واگذاری‌های اصل ۴۴ است و باید برای واگذاری آن برنامه‌ریزی کرد، نگاهی به کارنامه کشت و صنعت شهیدرجائی و کشت و صنعت جیرفت نشان می‌دهد اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران می‌تواند بهترین محمل برای این واگذاری باشد، در صورتی که حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی را داشته باشد.

در صورت واگذاری شرکت خدمات حمایتی، امکان تبدیل شدن آن به کانون تولید کود شیمیایی فراهم است

 

وی یادآور شد: در صورت واگذاری شرکت خدمات حمایتی، امکان تبدیل شدن آن به کانون تولید کود شیمیایی فراهم است و اتحادیه با وجود چهارهزار عضو زیرمجموعه علاوه بر نقش کنونی توزیع کود شیمیایی می‌تواند نقش تأمین آن را نیز به عهده بگیرد.
رئیسی‌نژاد تأکید کرد: اکنون شرکت خدمات حمایتی توانسته با گرفتن تسهیلات، بخشی از کود ازته و فسفاته مورد نیاز را به کشور وارد کند و این اتحادیه نیز می‌تواند با نگاهی عمیق به خودکفایی در تولید کود شیمیایی، توزیع آن را به عهده بگیرد.
بانک ویژه کشاورزی نیاز به حمایت دولت و رسانه‌ها دارد

۲۳۱۱۵۸

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به پیشنهاد این اتحادیه مبنی بر تشکیل یک بانک ویژه در حوزه کشاورزی اظهار داشت: در حالی که بانک‌های متعددی به‌صورت زنجیره‌وار در مناطق شهری تشکیل می‌شود، به‌نظر می‌رسد ایجاد یک بانک در مناطق روستایی به نوعی که بتواند تسهیلات خود را به‌صورت ۱۰۰ درصدی متوجه روستاییان بکند، ضرورت امروز بخش کشاورزی است.
وی در پاسخ به خبرنگار مبنی بر چگونگی تأمین منابع مالی آن گفت: بانک ویژه کشاورزی که می‌تواند در کنار وزارت جهاد کشاورزی توزیع تسهیلات را به عهده بگیرد، یکی از انواع مدل‌های بانک‌ها است که با حمایت دولت و منابع موجود در حوزه تولید، می‌تواند توزیع نقدینگی در حوزه کشاورزی و روستاها را به‌عنوان کانون‌های تولید ضریب دهد.

۲۱۱۳۷

این نشست خبری با حضور خبرگزاری هایی از جمله تسنیم-ایانا-فودنا-ایسنا-باشگاه خبرنگاران جوان و.. در تاریخ ۱۸ دی ماه در شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول برگزار گردید