محصول شبدر

محصول شبدر از جمله محصولات استراتژیک در تامین خوراک دام ها به شمار می رود. با فرا رسیدن فصل سرد سال و آب و هوای معتدل و مناسب کشت این محصول در استان خوزستان و شهرستان دزفول و کمبود علوفه دامی در مناطق سردسیر کشور شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول به منظور تامین علوفه مورد نیاز دامداران و تولید بذر با کیفیت این محصول اقدام به تولید و توزیع این محصول می نماید.

محصول شبدر جهت تامین علوفه مورد نیاز دامهای مناطق شمالی کشور در زمستان از اهمیت خاصی برخوردار میباشد تا چندین سال پیش بذری مادر آن از کشورهای خارجی تهیه می شد که با توجه به نیاز کشور و تعدیل مبلغ تهیه این بذر ، چند سالی است که این شرکت توانسته در جهت خودکفائی و تولید بذر شبدر کشور نقش بسزایی داشته باشد . و در حال حاضر تمامی مزارع کاشت شبدر شرکت شهید رجایی توسط بذر تولیدی این شرکت کشت می شوند

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

تصاویری از برداشت و توزیع شبدر در بین دامداران منطقه
۷۹