با ما در ارتباط باشید شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

با ما در ارتباط باشید شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

 تلفن: ۴ — ۰۶۱۴۲۲۹۶۱۰۲

فاکس: ۰۶۱۴۲۲۹۶۱۰۱

ایمیل: shahidRajaei.co@gmail.com

آدرس :جاده دزفول به شوش /کیلومتر ۲۲ جاده صفی آباد جنب شهر دز آب/شرکت کشت و صنعت شهید رجایی