شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی شامل اجرای فنداسیون-  ستون ها – سقف های تیرچه بلوک یونولیتی مربوطه را مطابق نقشه های اجرایی در ۷ طبقه از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند .

دریافت شرایط مناقصهhttps://up.20script.ir/file/e9dc-pdf-sazeh.rar