شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز به ابعاد ۱۰×۸/۱۳ به شرح نقشه و مشخصات فنی درج شده در سایت شرکت را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه روز شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت فرم پیشنهاد قیمت مناقصه احداث ساختمان ایستگاه گاز 

ضمنا برای دریافت شرایط مناقصه با شماره تلفن
۰۹۳۵۹۲۶۱۲۶۰ آقای سجادی تماس حاصل فرمایید.