شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۱۸۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 دریافت فرم پیشنهاد قیمت عملیات دیسک سنگین

دریافت شرایط عملیات دیسک سنگین