شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات فنس کشی  مزارع خود را به طول ۵۰۰۰ متر از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 

 دریافت فرم پیشنهاد قیمت عملیات فنس کشی

دریافت شرایط مناقصه عملیات فنس کشی