تویوتا-کرولا-۷

این شرکت درنظر دارد یک دستگاه خودرو تویوتا سواری کرولا از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود .